Medlemslogin

Brugernavn: Password

 

Velkommen til Kirsten Piils Laug

Kirsten Piils Laug er stiftet i 1990 af nu afdøde jurist, skuespiller, revymand, viseforfatter, konferencier m.m., Ulrich Ravnbøl og har til formål at udbrede kendskabet til skoven og fremme lysten til at bevare naturens værdier til gavn og glæde for nutidens og fremtidens mennesker.

Laugets medlemstal er søgt begrænset til 100 medlemmer og omfatter mange forskellige professioner, heraf en del i offentligheden kendte personligheder, og der afholdes årligt 4 samlinger i lauget under hyggelige, fornøjelige og fordragelige former. Lauget har gennem sin virksomhed bl.a. finansieret en generel istandsættelse af Kildens monument, svarende til dens oprindelige udseende.

Om Kirsten Piils Kilde findes ingen sikre historiske oplysninger om opdagelse og navnebetegnelse. Det siges, at en Kirsten Piil - en ung og uskyldig pige - en aften i 1583 for vild i den mørke Boveskov nord for København. Hvad hun lavede der, ved ingen. Måske havde hun været på besøg i landsbyen Stokkerup, der lå på den nuværende slette neden for Eremitageslottet.

Kirsten Piil flakkede hjælpeløst rundt i den mørke skov, da en kilde pludselig sprang ud af en skrænt og viste hende vej mod København. Historien om dette mirakel bredte sig, og folk søgte kilden for at drikke af det helsebringende vand.